Od 1 lipca 2018 r. nastąpią zmiany dot. czasu gry w dwóch drużynach.
TK | 2018-06-05 14:46:12

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że na posiedzeniu Zarządu PZPN obradującym 23 ma 2018 r. przyjęta została Uchwała nr V/98 z dn. 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

Szczegóły można znależć na Stronie MZPN