Walne Zebranie Sprawozdawcze PPN Kraków - 5 lipca 2018r.
TK | 2018-06-05 22:29:02

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Krakowie informuje, że w dniu 5 lipca 2018 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Podokręgu Piłki Nożnej Kraków.

I termin godz. 18:00
II termin godz. 18:20

Delegatów zapraszamy do sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury przy kościele św. Jadwigi, ul. Wł. Łokietka 60 w Krakowie.


Uwaga!
W przypadku zmiany delegata Klub Sportowy powinien przesłać do Podokręgu Piłki Nożnej Kraków stosowne dokumenty w przedmiotowej sprawie tj. imię i nazwisko nowego delegata oraz uchwałę Zarządu Klubu o odwołaniu uprzednio delegowanego przedstawiciela klubu.