Kurs Przedmedyczny - informacja
TK | 2018-10-17 15:57:46

Kurs Przedmedyczny zostanie zorganizowany w dniu 2018-10-30 g. 16:00 (zmiana z 17:00) w siedzibie MZPN przy ul. Solskiego 1 w Krakowie

Opłata kursu wynosi 70 złotych od osoby.