Uroczystości pogrzebowe Roberta Parysa
TK | 2018-12-03 15:18:14

Tego smutnego listopadowego dnia, w szczególności dla Rodziny i Najbliższych oraz wszystkich „Lajkoników”
- 23 listopada 2018 roku -  ostatecznie pożegnaliśmy Roberta Parysa - Prezesa Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie, Naszego Przyjaciela, Kolegę, któremu towarzyszyliśmy tłumnie w jego ostatniej podróży do miejsca ostatecznego spoczynku na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Niech ta najdłuższa podróż Roberta, w którą Nas zabrał, Jego nieoczekiwane, zaskakujące i niepotrzebne wszystkim odejście, wprowadzi Nas w refleksję o kruchości i przemijalności człowieka. Niech wywoła nostalgię i pozwoli nam przenieść w nasze życie wszystkie wartości i cechy, którym wierny był Robert: uśmiech, radość, życzliwość, wierność, zaangażowanie, wyrozumiałość, odpowiedzialność, tolerancyjność, szacunek, a także wiele innych, których nie sposób wymienić.

Warto także wspomnieć, że Robert Parys został pośmiertnie wyróżniony odznakami: „Honoris Gratia” nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki Nożnej, Godnością Honorowego Członka Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

„Cześć jego pamięci, niech odpoczywa w pokoju”

 

Uroczystości pogrzebowe - Podziękowanie

Pragniemy, w imieniu Żony i Córek Roberta Parysa, Jego Rodziców, Członków Rodziny, Przyjaciół, Kolegów, a także Zarządu, Zawodników, Pracowników Zwierzynieckiego Klubu Sportowego w Krakowie, wyrazić serdeczne podziękowania i szacunek wszystkim, którzy łącząc się w bólu i smutku uczestniczyli tłumnie w uroczystości pogrzebowej Roberta Parysa oraz okazali ogromną i wszechstronną pomoc w jej organizacji, za złożone do Zwierzynieckiego KS i jego przedstawicieli kondolencje, wyrazy współczucia, a także licznie złożone wieńce i kwiaty.

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do Przedstawicieli:  Władz Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy, Prokuratury Okręgowej i Regionalnej w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Polskiego i Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, Pocztów Sztandarowych, Władz i Przedstawicieli Klubów krakowskich.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej ”

 

Zarząd

Zwierzynieckiego Klubu Sportowego

w Krakowie

 

Kraków, dnia 27 listopada 2018 roku