Sezon 2018-2019 - rozgrywki seniorskie - zgłoszenia
TK | 2019-06-17 17:05:54

Komisja Gier PPN Kraków informuje, że 30 czerwca 2019 r. mija termin zgłoszenia drużyn seniorskich w rozgrywkach Klasy A i B. (aktualizacja 2019-06-17)

Komisja Gier PPN Kraków przypomina, że zgodnie §2 ust. 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2019-2020:
"Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną liczbę zespołów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. W przypadku nienadesłania zgłoszenia w ww. terminie klub może być niedopuszczony do rozgrywek."

Zgłoszenie drużyny powinno zawierać:
- adres boiska (na którym drużyna rozgrywa swoje zawody jako gospodarz)
- kontakt(y) do drużyny (imię, nazwisko, mail, nr tel)
- klauzurę RODO w celu publikacji kontaktów na stronie PPN Kraków o treści
"Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: biuro@mzpnkrakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy."

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: ppnkrakow@mzpnkrakow.pl

 

Dotychczas zgłoszone drużyny (aktualne na dzień 2019-06-17) (lista rozgrywek zgodny z sezonem 2018-2019):

 

Bibiczanka BIbice (KO)

 

Klasa A (planowane rizpoczęcie 2019-08-17/18)

Dragon Szczyglice
Spartak Wielkanoc Gołcza

 

Klasa B (planowane rozpoczęcie 2019-08-17/18)

Pychowianka Kraków