Uchwała Zarządu MZPN w sprawie rozwiązania Podokręgu PN w Krakowie
ango | 2019-07-03 06:35:44

Uchwała nr 14/Z/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

w sprawie rozwiązania Podokręgu Piłki Nożnej w Krakowie

 

Zgodnie z § 12 ust. 5 Statutu MZPN, Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uchwala, co następuje:

§ 1

Rozwiązuje się Podokręg Piłki Nożnej w Krakowie.

W związku z restrukturyzacją Małopolskiego ZPN, rozgrywki w poprzednich sezonach powierzane PPN Kraków będą od sezonu 2019/20 prowadzone przez Wydział Gier Małopolskiego ZPN. Funkcje sprawowane przez inne Komisje PPN Kraków - dyscypliny czy ds. rozgrywek młodzieżowych przejmą właściwe komórki Małopolskiego ZPN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

                                                           Prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej

                                                                                  Ryszard Niemiec