Jak uzyskać certyfikat dla niepełnoletniego zawodnika z UE?
rk | 2014-01-09 12:57:27

Jak uzyskać certyfikat dla niepełnoletniego zawodnika z UE? Poniżej informacja Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.

W celu pozyskania certyfikatu dla niepełnoletniego zawodnika z terenu Unii Europejskiej, który skończył 16 lat należy przedłożyć poniższe dokumenty:
Potwierdzenie uczęszczania do szkoły polskiej wraz z planem lekcji
Potwierdzenie zamieszkania na terenie Polski (np. zaświadczenie z bursy, umowa wynajmu)
Potwierdzenie z klubu, iż zawodnik trenuje wraz z planem treningowym (tygodniowym)
Zgoda rodziców
Akt urodzenia
Paszport zawodnika

Konieczna jest także informacja w jakim klubie zawodnik grał na terenie Unii Europejskiej.

Dokumenty należy przesłać zeskanowane mailem bądź dostarczyć do siedziby PZPN w wersji językowej oryginalnej oraz przetłumaczone na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański).

Po dostarczeniu dokumentów PZPN składa w FIFA aplikację o zgodę na transfer dla nieletniego. FIFA wydaje decyzję po ok. 6 tygodniach. W przypadku pozytywnej decyzji zwracamy się do rodzimej Federacji zawodnika o wydanie certyfikatu.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN