Uwaga, kluby piłkarskie Małopolski!
rk | 2014-07-11 16:37:34

Informujemy, że 1 lipca 2014 r. weszła w życie Uchwała nr III/50 z 19.03.2014 Zarządu PZPN w sprawie upowszechnienia wykorzystania systemu Extranet do prowadzenia rozgrywek piłkarskich.

W związku z powyższym, wszystkie kluby piłkarskie Małopolskiego ZPN, które dotychczas nie posiadają loginu w module klubowym extranet są zobligowane w trybie bardzo pilnym (najpóźniej do piątku, 18 lipca 2014 r.) do rejestracji na stronie: kluby.pzpn.pl

Brak loginu uniemożliwi klubom uprawnianie zawodników w sezonie 2014/2015. Po otrzymaniu loginu kluby są proszone o wpisanie danych identyfikacyjnych (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr), adresu kontaktowego oraz listy stadionów klubu (nazwa, adres, właściciel). Brak tych danych uniemożliwia opracowanie terminarzy, a także uniemożliwia optymalne dokonywanie obsad sędziowskich i powiadamianie ich o miejscu zawodów.

Sprawę należy potraktować jako bardzo pilną.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Małopolski Związek Piłki Nożnej