12 sierpnia na stadionie Cracovii szkolenie spikerów
ango | 2014-07-24 12:39:59

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, za zgodą Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, organizuje 1-dniowe szkolenie spikerów zawodów piłkarskich, którego ukończenie upoważniać będzie do prowadzenie meczów I ligi oraz klasach niższych.

Rozpoczęcie kursu nastąpi w dniu 12 sierpnia o godzinie 9 na stadionie MKS Cracovia SSA w Krakowie przy ul. Kałuży 1 (rejestracja uczestników, przyjmowanie wpłat od godz. 8.30). Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz warsztaty praktyczne z mikrofonem na stanowisku spikerskim.

Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa MZPN upoważniającym do wykonywania funkcji spikera na zawodach piłki nożnej od I ligi do klas niższych.

Koszt kursu wynosi 150zł od osoby (bez kosztów dojazdu).
Zgłoszenia należy kierować do:
* Marian Cebula – przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN, tel. 531 462 010, e-mail: mckonsulting2011@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz klub z którym kandydat zamierza współpracować. Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą 1 szt. fotografii do legitymacji spikera.

Program szkolenia TUTAJ