Za nami Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze MZPN
info_foto
ango | 2014-09-14 10:27:59

W sobotę, 13 września 2014, w gościnnych salach Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” przy ul. Reymonta 15 w Krakowie, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Małopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Otwierający obrady prezes MZPN - Ryszard Niemiec - powitał zaproszonych gości, a wśród nich prezydenta m. Krakowa - Jacka Majchrowskiego, posła Ireneusza Rasia - przewodniczącego sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystki, posła Jerzego Fedorowicza - wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Sławomira Trybka - wiceprezesa Świętokrzyskiego ZPN, Marka Koźmińskiego - wiceprezesa PZPN i Jakuba Tabisza - członka zarządu PZPN i wiceprezesa zarządu MKS Cracovia SSA.

Na sali zjawiło się 98 delegatów ze 166 uprawnionych, którzy jednogłośnie poparli nadanie zasłużonym tytułu Honorowego Członka MZPN. Nagrodzeni: Zdzisław Kapka, Kazimierz Kmiecik, Marek Kusto, Adam Musiał, Piotr Skrobowski, Antoni Szymanowski, Henryk Kasperczak, Jan Jałocha, Andrzej Iwan, Adam Nawałka, Marcin Jałocha, Marek Koźmiński, Mirosław Waligóra, Robert Gadocha, Andrzej Palczewski, Marian Cygan, Marian Stolczyk, Zbigniew Stępniowski, Andrzej Sykta, Wiesław Biernat, Ryszard Budka.

Prezydent m. Krakowa Jacek Majchrowski odznaczył odznakami Honoris Gratia zasłużonych działaczy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. W uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców otrzymali je: Leszek Bednarski, Jerzy Cierpiatka, Ewa Gajewska, Zbigniew Koźmiński, Michał Królikowski, Jarosław Marfiak.


Obrady otworzył prezes MZPN - redaktor Ryszard Niemiec.


Walne Zebranie Sprawozdawcze MZPN zaszczycił obecnością prezydent m. Krakowa - prof. dr hab.
Jacek Majchrowski.


Sala obrad. Od lewej: Andrzej Strumiński - prezes Podokręgu PN Wieliczka, Marek Ostręga - 
przewodniczący Rady Seniorów MZPN, Marek Koźmiński - wiceprezes PZPN, Sławomir Trybek - 
wiceprezes Świętokrzyskiego ZPN, Tadeusz Kędzior - wiceprezes MZPN.


Nagrodzeni przez prezydenta m. Krakowa Odznaką Honoris Gratia: Jerzy Cierpiatka, Ewa Gajewska, Zbigniew Koźmiński, Michał Królikowski i Jarosław Marfiak.


Prezydium - od lewej: prezydent m. Krakowa Jacek Majchrowski, poseł Ireneusz Raś - 
przewodniczący sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystki, Sławomir Trybek - 
wiceprezes Świętokrzyskiego ZPN, Ryszard Niemiec - prezes MZPN, Marek Koźmiński - wiceprezes
PZPN, poseł Jerzy Fedorowicz - wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu,
Jakub Tabisz - członek zarządu PZPN i wiceprezes zarządu MKS Cracovia SSA.


Reprezentanci Polski, zdobywcy Pucharu Polski z Wisłą Kraków w 1967 r. - Andrzej Sykta i 
Ryszard Budka zostali nagrodzeni medalami "Honorowy Członek MZPN".


Sala obrad.


Nagrodzeni medalem "Honorowy Członek MZPN" na wspólnym zdjęciu z posłami Ireneuszem Rasiem i 
Jerzym Fedorowiczem. Od lewej: Marek Koźmiński, Adam Musiał, Ireneusz Raś, Piotr Skrobowski,
Jan Jałocha, Marek Kusto, Jerzy Fedorowicz, Zdzisław Kapka, Kazimierz Kmiecik, Antoni
Szymanowski.

Zdjęcia: AnGo