Konkurs Wiedzy 2018 - etap powiatowy - miasto Kraków
TK | 2018-06-27 15:24:42

PPN Kraków informuje, że równolegle do turnieju Małopolski Minimundial odbędzie się również Małopolski Konkurs Wiedzy 2018 - "Mundial bez tajemnic". Konkurs odbędzie się w trakcie turnieju Małopolski Minimundial 2018 na obiektach klubu Tramwaj Kraków. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych do udziału.

 Tematyka konkursu

1. Historia mistrzostw świata, Mundial 2018
2. Historia i teraźniejszość małopolskiego futbolu, udział Małopolan w MŚ
3. Historia i teraźniejszość polskiego futbolu, reprezentacja Polski na MŚ 2018
4. Przepisy i regulaminy piłkarskie

 Uczestnicy

1. Młodzież szkół podstawowych woj. małopolskiego.

 Zasady przeprowadzenia konkursu

 1 etap - eliminacje powiatowe w terminie do 15 lipca 2018 roku.
Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
Trzech najlepszych zawodników reprezentować będzie powiat w 2. etapie konkursu.
Informację zawierającą dane reprezentantów powiatu, Okręg/Podokręg przekaże do MZPN najpóźniej do 16 lipca 2018 roku.

2 etap – eliminacje międzypowiatowe (subregionalne) w terminie do 22/29 lipca 2018 roku.
Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
O miejscu przeprowadzenia eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, terminy będą umieszczone na stronie internetowej MZPN (mzpnkrakow.pl).
Prawo startu ma po trzech najlepszych zawodników danego powiatu.
Do finału wojewódzkiego z każdej eliminacji subregionalnej kwalifikuje się zwycięska 3-osobowa drużyna reprezentująca powiat. Ponadto kwalifikację uzyska najlepszy uczestnik w klasyfikacji indywidualnej.
Protokół z turniejów 2 etapu organizatorzy przekażą do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w terminie do 23/30 lipca 2018 r.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany zasad kwalifikacji z 2. etapu.

3 etap – finał wojewódzki w terminie pomiędzy 31 lipca a 2 sierpnia 2018 roku w Krakowie.
Prawo udziału mają 3-osobowe reprezentacje powiatów wyłonione w eliminacjach subregionalnych (międzypowiatowych) oraz uczestnicy zakwalifikowani indywidualnie.
Finał rozegrany zostanie według specjalnie opracowanego scenariusza i regulaminu. Finał składać się będzie z części pisemnej i z części ustnej, w której uczestnicy będą odpowiadali na pytania tekstowe, zdjęciowe i ewent. filmowe. Wyłonieni zostaną także najlepsi zawodnicy w kategorii indywidualnej.

 Jury

1. Na każdym etapie konkursu nad prawidłowością jego przebiegu czuwa jury. Przed rozpoczęciem  zmagań przewodniczący jury zapoznaje uczestników z regulaminem, w szczególności ze sposobem odpowiadania na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.
2. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, przyjmowanie i rozpatrywanie na miejscu protestów, ogłaszanie wyników. 

 Nagrody

1. Na szczeblu powiatu najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pamiątki ufundowane przez organizatorów.
2. Nagrody dla finalistów turnieju wojewódzkiego – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe zapewnia organizator Konkursu.