Prezes zarządu

Kazimierz Śliwiński

Członkowie zarządu

Bartosz Margasiński - wiceprezes ds. młodzieżowych
Łukasz Krupa - wiceprezes ds. organizacyjnych
Janusz Kołacz - sekretarz
Jarosław Marfiak
Dariusz Branicki
Grzegorz Cichy
Tomasz Dudek
Andrzej Dziedzic
Artur Gaweł
Sławomir Jedynak
Tomasz Kowal
Bronisław Mazur
Przemysław Stawarz