Sezon 2019-2020 runda jesienna - rozgrywki młodzieżowe - zgłoszenia
TK | 2019-06-17 17:19:11

Komisja Gier PPN Kraków przypomina, że termin zgłoszenia drużyn młodzieżowych upływa w dniu 30 czerwca 2019r. (aktualizacja 2019-06-17)

Komisja Gier PPN Kraków przypomina, że zgodnie §2 ust. 3 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików MZPN na sezon 2019-2020:
"Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na następny sezon dowolną ilość zespołów - w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca każdego roku. W przypadku nienadesłania pisemnego zgłoszenia do właściwego Wydziału/Komisji Gier w ww. terminie drużyna(y) może być niedopuszczony do rozgrywek."

Zgłoszenia mogą obejmować następujące kategorie wiekowe:
- Junior (2001/2002)
- Junior Młodszy (2003/2004)
- Trampkarz (2005/2006)
- Trampkarz Młodszy (2006)
- Młodzik (2007/2008)
- Młodzik Młodszy (2008 i młodszy)

 

Zgłoszenie drużyny powinno zawierać:
- adres boiska (na którym drużyna rozgrywa swoje zawody jako gospodarz)
- kontakt(y) do drużyny (imię, nazwisko, mail, nr tel)
- klauzurę RODO w celu publikacji kontaktów na stronie PPN Kraków o treści
"Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W KRAKOWIE, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych – adres email: biuro@mzpnkrakow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
i c ogólnego rozporządzenia. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu
o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy."

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: ppnkrakow@mzpnkrakow.pl

 

Dotychczas zgłoszone drużyny (aktualne na dzień 2019-06-17) (w nawiasie wyszczególniny poziom rozgrywek w sezonie 2018-2019 runda wiosenna)

Junior

 

Junior Młodszy

 

Trampkarz

 

Trampkarz Młodszy

 

Młodzik

 

Młodzik Młodszy