Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej w sezonie 2021-2022
ango | 2021-06-09 15:27:34

Od nowego sezonu obywatele Wielkiej Brytanii będą w polskich ligach traktowani jako cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej.

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 maja 2021 r. Zarząd PZPN podjął Uchwałę nr V/83 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019-2020 i następnych – treść uchwały wraz z aktualnym tekstem jednolitym w załączeniu.

Zgodnie z przyjętymi zmianami, od sezonu 2021/2022:
* zawodnicy - obywatele Wielkiej Brytanii będą traktowani jako cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej,
w przypadku III ligi i niższych klas rozgrywkowych kobiet dopuszcza się uprawnienie jednej zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez zawodniczkę dokumentów zaświadczających legalizację pobytu w Polsce.