Komisje

Komisja Rewizyjna
Jerzy Chylewski 
(przewodniczący), Cezary Pańkowski (z-ca), Jerzy Bąk (sekretarz), Zdzisław Bębenek, Mieczysław Kępa, Andrzej Mikołajczyk, Henryk Pazdur, Marek Płaszczyca, Krzysztof Strózik

Związkowa Komisja Odwoławcza
Marek Miarczyński (przewodniczący), Jacek Gucwa (wiceprzewodniczący), Bogusław Machynia (wiceprzewodniczący), Mateusz Weredyński (wiceprzewodniczący), Konrad Lembas (sekretarz), Tomasz Adamczyk, Michał Burdajewicz, Joanna Kowalska, Radosław Kowalski, Józef Król, Zbigniew Krzysztyniak, Piotr Musialik, Jerzy Warchala

Komisja ds. Licencji Klubowych
Jan Popiołek (przewodniczący), Stanisław Dańda (sekretarz), Krzysztof Dąbroś, Michał Kowalski, Andrzej Maślanka, Bronisław Prochal, Stefan Socha, Henryk Sochacki, Stanisław Strug, Jerzy Sysło, Joanna Ściepura

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
Mateusz Stankiewicz (przewodniczący), Paweł Adamiec, Witold Górny (sekretarz), Michał Migdał, Paweł Nowak, Wojciech Saryusz-Romiszewski (wiceprzewodniczący)

Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich
Józef Cichoń (przewodniczący), Bogdan Bartula, Szymon Janota, Jan Krupa, Mirosław Nieć, Janusz Popiołek, Maciej Wicherek, Tadeusz Zapiór

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego
Joanna Ściepura (sekretarz), Stanisław Jachym, Zbigniew Krawczyk, Wojciech Mróz, Piotr Sędor, Tomasz Słaboń, Marta Szczepanowska, Andrzej Żądło

Komisja ds. Futsalu
Piotr Zawodny (przewodniczący), Grzegorz Hamowski, Artur Kowalczyk, Mariusz Krupa, Paweł Panuś, Adam Szumiec, Mariusz Wróbel

Komisja Ekonomiczno–Finansowa
Andrzej Szmyt (przewodniczący), Zbigniew Augustyn, Jacek Augustynek, Marian Fido, Roman Koroza, Gabriel Starzec, Bolesław Ściepura

Komisja ds. Regulaminowo-Prawnych
Daniel Gołda (przewodniczący), Tomasz Ziarkowski (sekretarz), Witold Cieśla, Jarosław Handke, Michał Migdał, Zbigniew Pinkalski, Mateusz Stankiewicz, Mateusz Weredyński

Komisja Odznaczeń
Andrzej Strumiński (przewodniczący), Wiesław Biernat (wiceprzewodniczący), Andrzej Godny (sekretarz), Andrzej Mikołajczyk, Izabela Wnęk

Komisja ds. Licencji Trenerskich
Zdzisław Kapka (przewodniczący), Stanisław Chemicz, Bogdan Ciućmański, Marian Cygan, Michał Królikowski, Paweł Palusiński, Łukasz Szewczyk, Krzysztof Szopa, Dariusz Wójtowicz

Komisja ds. Licencji Sędziowskich
Wiesław Bartosik (przewodniczący), Wiesław Biernat (wiceprzewodniczący), Stanisław Hudy (sekretarz),  Zdzisław Kapka, Janusz Lalowicz, Władysław Łach, Paweł Palusiński, Andrzej Sękowski

Komisja ds. Medialnych i PR
Jerzy Nagawiecki (przewodniczący, rzecznik prasowy MZPN), Andrzej Augustynek, Jerzy Cierpiatka, Rafał Czerkawski, Andrzej Godny, Bartosz Karcz, Andrzej Klemba, Ryszard Kołtun, Marek Latasiewicz, Paweł Panuś, Jerzy Sasorski, Grzegorz Wojtowicz

Komisja ds. Współpracy z Samorządami
Jacek Doniec (przewodniczący), Józef Cichoń, Aleksander Cimer, Józef Dudzik, Zbigniew Jastrzębski, Józef Mamoń, Czesław Sadko, Leon Tokarz

Komisja ds. Ustalania Ekwiwalentu MZPN
Bartosz Ryt (przewodniczący), Andrzej Godny (wiceprzewodniczący), Tomasz Kowal, Zbigniew Koźmiński, Mateusz Stankiewicz, Konrad Twardowski

Rzecznik Etyki MZPN - Andrzej Tarnawski 

Rzecznik Ochrony Praw Związkowych MZPN - Rafał Aksman