Opłaty za żółte kartki na koniec sezonu
info_foto
rk | 2014-06-27 12:17:11

Przypominamy klubom i podokręgom, że pod koniec marca br. Zarząd MZPN zatwierdził aneks do uchwały nr 24/Z/2013 z dnia 24.07.2013 r. dotyczący żółtych kartek (12, 16, 20 itd.) na koniec sezonu.

Opłaty powinny być uregulowane zgodnie z Regulaminem rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon
2013/2014, § 18 pkt 18 i Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN Art. 20 § 4:
Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie
nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się
w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

Opłaty za 12., 16, 20. i dalsze kartki powinny być zgodne z aneksem do uchwały Zarządu MZPN nr 24/Z/2013 z 24.07.2013 r., zatwierdzonym 27.03.2014 r.

Uchwała z 27 marca 2014 roku Zarządu Małopolskiego ZPN
w sprawie zatwierdzenia aneksu do uchwały nr 24/Z/2013 z 24.07.2013 r.
dotyczącej ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych

I. Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej uchwałą nr 8/Z/2014 z 27.03.2014 r. zatwierdził aneks do uchwały nr
24/Z/2013 z dnia 24.07.2013 r. o treści:

W art. 2 § 1 pkt. 7.1 zamiast zapisu "przy 13 i każdej kolejnej" wprowadza się zapis: "żółta kartka na koniec sezonu
(12, 16, 20 itd.)". Kwoty: 500 zł (dla III ligi), 160 zł (dla IV ligi), 120 zł (dla klasy okręgowej), 100 zł (dla A klasy i II ligi kobiet), 90 zł (dla B klasy) i 75 zł (dla C klasy i III ligi kobiet) pozostają bez zmian.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes MZPN
Ryszard Niemiec

Opłaty za 4. i 8. żółtą kartkę na koniec sezonu są regulowane zgodnie z uchwałą Zarządu MZPN nr 24/Z/2013 z 24.07.2013 r., art. 2 § 1 pkt. 7.1.