Chcesz zostać sędzią w Krakowie?
ango | 2014-09-30 09:55:56

Zarząd Kolegium Sędziów PPN Kraków informuje, że w miesiącach zimowych rozpocznie się kurs sędziowski.

Zapisy na kurs przyjmowane są w biurze Kolegium Sędziów w Krakowie, ul. Krowoderska 74 (tel. 12 632 32 06) w terminie do 15 listopada 2014r.

Dokumenty niezbędne przy zapisie na kurs:
- dokument potwierdzający minimum średnie wykształcenie (z wyjątkiem uczniów szkół średnich, którzy zobowiązują się do zdobycia średniego wykształcenia w ciągu 5 lat od nominacji na sędziego próbnego lub kandydata);
- odręczne podanie o zakwalifikowanie na kurs;
- ankieta kandydata;
- dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sędziowania;
- oświadczenie o niekaralności;
- zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie w przypadku osoby niepełnoletniej;

Wymagania:
- wiek od 16 do 42 lat;
- zamieszkanie w Krakowie, powiecie krakowskim, miechowskim lub proszowickim.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu oraz wysokość opłaty za kurs zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej krakowskich sędziów: www.kskrakow.futbolowo.pl