Śląski ZPN organizuje ogólnopolski kurs spikerów piłkarskich
ango | 2014-11-07 10:15:38

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach informuje, że organizuje Ogólnopolski  Kurs Spikerów Piłkarskich dla klubów Ekstraklasy,  I, II, III ligi i klas niższych.

Zajęcia podczas trwania kursu prowadzone będą m.in. przez doświadczonych komentatorów radiowych i telewizyjnych oraz przedstawicieli PZPN i Śl.ZPN zajmujących się problematyką bezpieczeństwa na stadionach. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą na Stadionie Ludowym w Sosnowcu (Stadion Zagłębia Sosnowiec) ul. Kresowa 1, a zajęcia praktyczne w studiu Polskiego Radia w Katowicach. Kurs zostanie zakończony egzaminem wewnętrznym i wydaniem świadectwa PZPN upoważniającym do wykonywania funkcji  spikera na wszystkich zawodach piłki nożnej.  Koszt kursu  wynosi 550 zł. od osoby (bez noclegów   i wyżywienia). Przewidziany termin kursu  8-9 -10 stycznia 2015 r.

Informujemy, że istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia  w Hotelu  „Dom Sportowca” ( Stadion Ludowy) w Sosnowcu ul. Kresowa 1, tel. 504 260 154 . Uczestnicy kursu proszeni są przy zgłoszeniu rezerwacji o podawanie hasła „Kurs Spikerów”.
Wszystkie zainteresowane kluby, instytucje sportowe i osoby prywatne proszone są o przesłanie  faxem 32/256-27-45, e-mailem slaski@zpn.pl  lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 r. zgłoszenia uczestników do udziału w kursie. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię ojca, wykształcenie, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dane oraz numer NIP instytucji, dla której ta faktura ma być wystawiona. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dokonanej wpłaty za udział w kursie. Wpłaty należy dokonać na konto: 

Śląski Związek Piłki Nożnej ul. Francuska 32 40-028 Katowice
PKO BP I O/Katowice  Nr  konta  36 1020 2313 0000 3302 0169 4850

Bliższych informacji udziela Przewodniczący Wydziału  ds. Bezpieczeństwa  na Obiektach Piłkarskich Śl. ZPN p. Krzysztof Smulski telefon (032) 256-21-78 lub 502-737-882.